• 0354 411 150
  • padurenihd.leader@gmail.com
  • Deva, judetul Hunedoara

Egalitate de sanse

Proiectul are în vedere respectarea egalitatii de gen pornind înca din faza scrierii proiectului si continuând cu elaborarea, implementarea, desfasurarea activitatilor si identificarea grupului tinta.GT este definit si format astfel încât atât barbatii cât si femeile, indiferent de rasa, etnie, sex, convingeri, orientare sexuala, vârsta, handicap etc vor participa la activitatile definite în cadrul proiectului în conditii de egalitate cu respectarea prevederilor legislative în vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de gen. Având în vedere structura grupului tinta si nevoile identificate în cadrul studiului prin respectarea egalitatii de gen, asigurarea si accesul la servicii integrate, va aduce o îmbunatatire semnificativa a calitatii vietii pentru întreg grupul tinta, indiferent de gen, etnie, vârsta, orientare sexuala, dizabilitate etc. Selectia membrilor grupului tinta si implicarea lor in activitatile proiectului includ interventii care vizeaza insertia sociala si profesionala, atat a femeilor cat si a barbatilor. Selectia grupului tinta asigura accesul egal al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, tinandu-se cont doar de dorinta acestora de a participa la activitatile proiectului si de conditiile de trai, cazurile cu nevoi urgente de interventie avand prioritate.

Nediscriminare

Prin activitatile desfasurate, rezultatele prevazute si prin obiectivele stabilite, proiectul se inscrie in randul proiectelor pozitive pentru promovarea nediscriminarii, avand ca GT persoanele aflate in pragul saraciei si excluziunii sociale, incluisv minoritatea roma. GT este definit si format atât din barbatii cât si femeile, indiferent de nationalitate, sex, rasa, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limba, religie sau convingeri, opinii politice etc. sau orice alt criteriu discriminatoriu, si vor participa la activitatile proiectului. Se vor asigura tuturor persoanelor din grupul tinta perspective egale si echitabile de acces la activitatile proiectului. Prin activitatile propuse si rezultatele preconizate, proiectul promoveaza nediscriminarea, permitând implicarea în activitatile proiectului a tuturor persoanelor, indiferent de nationalitate, sex, rasa, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limba, religie sau convingeri, opinii politice etc. sau orice alt criteriu discriminatoriu. Participarea persoanelor de etnie roma la aceleasi activitati ca si persoanele de etnie româna va conduce la eliminarea stereotipurilor si a prejudecatilor în ceea ce priveste grupul vulnerabil al persoanelor de etnie roma. Activitatile proiectului implica constientizarea si exemplificarea principiului nediscriminarii, fiind derulate campanii anti-discriminare care isi propun sa atinga urmatoarele rezultate: sensibilizarea si constientizarea fenomenului numit discriminare, implicarea comunitatii in problemele cu care se confrunta GT, schimbarea mentalitatii privind persoanele aflate in risc de excluziune sociala. Se vor respecta prevederile OG 137/2000.

Poluatorul plateste

“Poluatorul plateste”, principiul si cadrul sau sunt stabilite prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004, privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului. Explicarea si exemplificarea principiului “Poluatorul plateste” va fi o tema permanenta in cadrul activitatilor educative, de calificare si formare profesionala, de mentorat si consultanta in afaceri. Prin implicarea lor in activitatile proiectului, membrii grupului tinta vor intelege ca daunele provocate mediului inconjurator trebuie stopate sau cel putin limitate prin activitati de prevenire. Acestia vor invata ce actiuni sunt daunatoare mediului si ca oricine genereaza astfel de daune, pericole sau riscuri mediului, este responsabil sa evite, sa reduca si sa combata acele daune, pericole si riscuri. Membrii grupului tinta vor fi educati in cadrul activitatilor proiectului sa il determine pe cel responsabil de activitati poluante sa plateasca costurile de aducere a mediului in stadiul dinaintea provocarii daunelor, conform principiului “poluatorul plateste”. Persoanele implicate in proiect vor invata sa actioneze si sa informeze autoritatile locale sa ia masuri posibile pentru a controla imediat, a limita, elimina sau gestiona contaminantii relevanti si/sau orice alti factori daunatori mediului, generate de persoane sau agenti economici in spatiul comunitar. Masurile utilizate pentru tinerea sub control a surselor de poluare cu diminuarea deseurilor realizate sunt:Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile proiectului; Elaborarea si implementarea planului de mentenanta a echipamentelor si autoturismelor utilizate in proiect.

Utilizarea eficienta a resurselor

În cadrul proiectului se va avea în vedere colectarea selectiva a tuturor materialelor reciclabile, gestionarea eficienta a consumului de energie necesara functionarii laptop-urilor (hardurile se vor seta sa se opreasca dupa 5 minute de inactivitate etc.) si multifunctionalelor, reducerea consumului de hârtie prin implementarea unui modul de arhivare si circulatie electronica a documentelor si informatiilor, reducerea utilizarii resurselor neregenerabile. De asemenea se vor adopta masuri de sensibilizare pe aceasta tema, prin inserarea de mesaje speciale în corespondenta electronica care sa atraga atentia asupra problemelor de mediu si care îndeamna la protectia acestuia. Materialele de promovare vor contine mesaje cu privire la efectele degradarii mediului înconjurator si masurile de prevenire a deteriorarii acestuia. Durabilitatea sociala este sustinuta prin asigurarea de sanse egale GT la serviciile de educatie, ocupare, servicii sociale ceea ce va aduce îmbunatatiri considerabile în mediul economico-social si implicit generatiilor viitoare. Prin cresterea gradului de informare si cunoastere a generatiilor actuale se dezvolta mediul necesar unei durabilitati sociale pozitive pentru prezent si viitor. Activitatile din proiect ce presupun realizarea de investitii sunt activitatile antreprenoriale. Vor beneficia de ajutorul de minimis acele PA care vor prezenta eficienta si randament maxim in activitatea economica: utilizarea rationala a resurselor, conservarea mediului inconjurator, folosire de materi prime reciclable. Toate echipamentele ahizitionate în cadrul proiectului vor fi din gama echipamentelor mai eficiente energetic, echipamentele vor fi decuplate de la sistemul de energie la terminarea programului.