• 0354 411 150
  • padurenihd.leader@gmail.com
  • Deva, judetul Hunedoara

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL

Pagina web: https://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/

 

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, in calitate de benefciar al proiectului, are experienta si expertiza relevanta in proiecte cu finantare europeana, managementul si implementarea finantarilor europene, gestionarea de parteneriate, dispune de resurse umane cu inalt grad de calificare si experienta pentru implementarea activitatilor proiectului, si resurse materiale adecvate.

Asociatia reuneste in componenta sa 107 membrii publici si privati din judetele Hunedoara si Caras-Severin din care:

-Unitati Administrativ Teritoriale (UAT-Comune): 26;

-mediul de afaceri SRL, PFA, I.I.: 43;

-organizatii non-guvernamentale: 33;

-persoane fizice: 5.

Teritoriul Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL este format exclusiv din mediul rural, avand de suprafata de 2.770,59 km2 si o populație de 45.607 locuitori, cuprinse  din punct de vedere administrativ in 26 de comune, respectiv: Baru, Bănița, Bătrâna, Bretea Romana, Bunila, Cerbăl, Cirjiti, Densuș, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rîu de Mori, Rusca Montană, Sălașu de Sus, Sarmizegetusa, Sântămăria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplița, Totești, Vețel.

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL a implementat cu succes, incepand cu anul 2012, in calitate de solicitant, 3 proiecte finantate prin PNDR 2007-2013 si 2 proiecte finantate prin PNDR 2014-2020, in valoare totala de peste 31 milioane lei. Este furnizor de FPC autorizat pentru cursul de Competente antreprenoriale. Are experienta relevanta in:  management de proiect; sustinerea antreprenoriatului local, pana in prezent a furnizat servicii de consiliere, analiza si selectarea, verificare si monitorizare a peste 200 proiecte; formare profesionala, organizand un numar de 23 cursuri si instruiri, avand un numar de peste 650 beneficiari;  selectia de persoane/GT care participa la diferite activitati (formare, campanii, evenimente, etc); organizare si realizarea de activitati/campanii de informare, promovare, constientizare, organizand un numar de peste 100 asemenea evenimente.

INTERLOG COM SRL

Pagina web: https://interlog.ro/

 

INTERLOG COM SRL, are rolul de partener in cadrul proiectului,  este furnizor autorizat de servicii de informare, consiliere si mediere de peste 9 ani, este furnizor autorizat de servicii de formare profesionala in mai multe meserii, organizatie care a acumulat experienta in domeniul privind obiectul proiectului, dispunand totodata de personal specializat si de resurse materiale/ financiare pentru implementarea activitatilor proiectului.

Interlog Com SRL are o vasta experienta si expertiza in proiecte cu finatare europeana, in special finantate prin PODRU si POCU, implementand cu success peste 20 proiecte.

ASOCIATIA GLASUL SPERANTEI ROMANIA

Asociatia Glasul Sperantei Romania, partener in cadrul proiectului, este furnizor de servicii sociale acreditat pe perioada nedeterminata. Asocatia este licentiata pentru servicul social Casa de tip familial “Casa Sperantei”. Din momentul infiintarii si pana in prezent asociatia a functionat in mod continuu, furnizand servicii sociale pentru un numar semnificativ de copii si tineri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Casa de tip famlial” sunt copiii si tinerii aflati in situatie de risc, din medii dizarmonice sau care sunt lipsiti de ocrotirea parinteasca.  

Asociatia Glasul Sperantei Romania detine expertiza relevanta de peste 20 ani in furnizarea de servicii sociale, resursele umane cu inalt grad de calificare si experienta specifica, are in proprietate un spatiu generos cu functionalitati diverse pt activitati sociale.

Asociatia Glasul Sperantei Romania este beneficiar al proiectului ”Renovare si modernizare casa de tip familial “Glasul Sperantei-Romania, in localitatea Baru, judetul Hunedoara”, finantat prin masura 19 LEADER din PNDR 2014-2020.

SCOALA GIMNAZIALA PETROS

Scoala Gimnaziala Petros este o institutie de invatamant din Comuna Baru in care au fost inscrisi, la inceputul anului scolar 2019-2020, 313 copii, repartizati astfel: gradinita 83 prescolari, invatamantul primar 122 elevi, invatamantul gimnazial 108 elevi. Din total copii, o parte semnificativa apartin grupurilor vulnerabile (30 rromi, 10 cu nevoi educationale speciale, 60 din familii cu 3 sau mai multi copii sau din familii monoparentale, 20 cu unul sau ambii parinti in mobilitate in afara localitatii de domiciliu, etc).

Cadrele didactice calificate, cca 24, dovedesc o permanenta dorinta de perfectionare, prin inscrierea la gradele didactice, participari la cursuri de formare si autoperfectionare.

Scoala Gimnaziala Petros a fost beneficiar a proiectelor:

1.OLIMPIADELE KAUFLAND– proiect educational national. Proiectul a presupus modernizarea spatiilor in care se desfasoara cu precadere actul de predare – salile de clasa, sala de sport.

2.The World Around Us: Its cultural heritage and its landscapes: Partener cu alte 11 tari in cadrul parteneriatului COMENIUS-program de invatare pe tot parcursul vietii. Cadre didactice si elevi au efectuat 24 de mobiltati, proiectul reprezentand o buna oportunitate pentru stabilirea unui standard in ceea ce isi doreste scoala sa devina atat din punct de vedere al dotarilor, cat si din punct de vedere al calitatii actului de invatamant.