• 0354 411 150
  • padurenihd.leader@gmail.com
  • Deva, judetul Hunedoara

Grupul tinta este format din 250 persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala, care au domiciliul/locuiesc in teritoriul acoperit de catre SDL a Microregiunii Tara Hategului– Tinutul Padurenilor:

  • 180 persoane adulte somere sau inactive;
  • 9 persoane cu dizabilitati sau parinti/ tutori/ ingrijitori informali ai anteprescolarilor/ prescolarilor/ elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii
  • 61 de copii aflati in situatie de dificultate