• 0354 411 150
 • padurenihd.leader@gmail.com
 • Deva, judetul Hunedoara

Obiectivul general al proiectului

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate de pe teritoriul GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului DLRC, in domeniile social, educatie, ocupare, nediscriminare pentru 250 persoane (189 adulti persoane adulte somere sau inactive, persoane cu dizabilitati sau parinti/ tutori/ ingrijitori informali ai ante-prescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii si 61 copii) care locuiesc in teritoriul acoperit de GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor, judetele Hunedoara si Caras Severin, regiunea Vest, timp de 35 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Imbunatatirea situatiei persoanelor marginalizate din teritoriul GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor prin dezvoltarea de servicii sociale intr-un centru rezidential modernizat prin PNDR, respectiv o casa de tip familial si prin infiintarea a doua servicii sociale noi tip centru de zi in care se vor derula servicii sociale acordate in sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate unui numar de 120 persoane adulte si 61 copii timp de 35 luni

2. Cresterea nivelului de educatie a 50 copii de pe teritoriul GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor prin oferirea de servicii educationale complexe timp de 12 luni

3. Cresterea nivelului de calificare, a sanselor de gasire a unui loc de munca, a posibilitatilor de angajare prin activitati de masuri active, formare profesionala, consiliere antreprenoriala la nivelul comunitatilor pentru 180 persoane din teritoriul GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor, timp de 35 luni

4. Ridicarea gradului de ocupare in afaceri la nivelul teritoriului GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor prin oferirea de microgranturi pentru 8 persoane si monitorizarea afacerilor infiintate timp de 18 luni, din care 6 luni pe perioada de sustenabilitate a acestora

5. Imbunatatirea situatiei persoanelor marginalizate din teritoriul GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor prin constientizarea riscului aparitiei sau existentei unei situatii de marginalizare prin activitati specifice de combatere a discriminarii, oferite pentru 200 persoane din GT timp de 24 luni

6. Realizarea de parteneriate printr-o activitate specifica de inovare sociala la nivel local, judetean, regional si imbunatatirea parteneriatelor la nivel national existente timp de 33 luni.

Rezultate proiectului

 • 250 persoane inscrise in grupul tinta dintre care 61 sunt copii iar 189 sunt adulti
 • 1 serviciu social, Casa de tip familial, dezvoltat prin proiect pentru 11 copii si furnizarea de servicii specifice
 • 1 serviciu social infiintat pentru 120 persoane adulte si furnizarea de servicii specifice, inclusiv ajutoare materiale si hrana pentru participanti
 • 1 serviciu social infiintat pentru 50 de copii si furnizarea de servicii specifice, inclusiv ajutoare materiale si hrana pentru participanti
 • 50 de elevi participanti la programul de activitati extracuriculare
 • 180 persoane participante la servicii de ocupare (informare, consiliere, mediere)
 • 45 persoane vor dobandi un loc de munca
 • 140 persoane vor urma cursuri de calificare de nivel 2 din care minim 110 persoane vor fi certificate
 •  40 persoane vor participa la cursuri de specializare in competente antreprenoriale
 • 8 microgranturi acordate pentru demararea unei afaceri
 • subventii acordate participantilor la cursuri
 • 200 persoane vor participa la activitati privind combaterea discriminarii
 • 200 intalniri individuale cu persoane din GT pe teme privind combaterea discriminarii
 • minim 5 parteneriate incheate cu mediul de afaceri din judetul Hunedoara/Caras Severin
 • 10 intalniri in comunitate privind actiuni de inovare sociala.