• 0354 411 150
  • padurenihd.leader@gmail.com
  • Deva, judetul Hunedoara

SELECTIA GRUPULUI TINTA

Pentru selectia si inscrierea in proiect a grupului tinta, 250 persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala, se vor organiza campanii de informare in teritoriul GAL, se vor realiza materiale de informare, se vor realiza dosarele de grup tinta.

SERVICII SOCIALE

Se vor furniza servcii sociale de tip centre de zi pentru 120 someri sau inactivi si 50 elevi aflati in situatie de dificultate. Se vor furniza servicii sociale Casa de tip familial pentru 11 copii.

EDUCATIE PENTRU REDUCEREA PARASIRII TIMPURII A SCOLII

50 de elevi din ciclul primar si gimnazial vor beneficia de activitati de tipul ”Scoala dupa scoala”, pentru ameliorarea rezultatelor scolare, prevenirea esecului scolar si a abandonului scolar.

INFORMARE, CONSILIERE, MEDIERE

Aceasta este o masura activa de combatere a somajului cu scop de cresterea sanselor de ocupare a unui loc de munca corespunzator aspiratiilor profesionale, pregatirii profesionale si ofertei de locuri de munca existente pe piata muncii. Informarea si consilierea profesionala este alcatuita din doua tipuri importante de servicii, informarea profesionala privind piata muncii, evolutia ocupatiilor, consilierea profesionala individuala si consiliere profesionala de grup sau instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. Medierea muncii este activitate prin care se realizeaza punerea in legatura a cererii cu oferta de locuri de munca. 180 persoane din grupul tinta vor beneficia de servicii de informare, consilere, mediere.

CURSURI DE CALIFICARE

140 persoane vor urma cursuri de calificare de nivel 2 cu o durata de 360 ore/curs: Ingrijitoare Batrani la domiciliu, Lucrator instalator pentru constructii, Camerista, Lucrator in comert.

ANTREPRENORIAT

40 persoane vor participa la cursuri de Competente antreprenoriale cu o durata de 30 ore. Se vor organiza sedinte de consiliere antreprenoriala, scopul fiind de a pregati viitorii antreprenori, de a lamuri unele aspecte prezentate la curs, de a intocmi planul de afaceri. Se va organiza concursul de planuri de afaceri pentru persoanele inscrise. Se vor acorda 8 microgranturi pentru demararea unei afaceri in comunitate.

CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE IN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINARII, INOVARE SOCIALA

Scopul activitatii este de a constientiza persoanele din grupul tinta despre tipurile de discriminare in comunitatile dezavantajate, 200 persoane vor participa la activitati privind combaterea discriminarii, se vor realiza materiale, chestionare pentru identificarea tipurilor de discriminare. Inovarea sociala–dezvoltarea de parteneriate la nivelul comunitatii-, se vor realiza parteneriate cu furnizori de ocupare, mediul de afaceri pentru a gasi modalitati de rezolvare a problemelor specifice tinutului.