• 0354 411 150
  • padurenihd.leader@gmail.com
  • Deva, judetul Hunedoara

Obiectivul general al proiectului

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate de pe teritoriul GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului DLRC, in domeniile social, educatie, ocupare, nediscriminare pentru 250 persoane (189 adulti persoane adulte somere sau inactive, persoane cu dizabilitati sau parinti/ tutori/ ingrijitori informali ai ante-prescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii si 61 copii) care locuiesc in teritoriul acoperit de GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor, judetele Hunedoara si Caras Severin, regiunea Vest, timp de 35 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Imbunatatirea situatiei persoanelor marginalizate din teritoriul GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor prin dezvoltarea de servicii sociale intr-un centru rezidential modernizat prin PNDR, respectiv o casa de tip familial si prin infiintarea a doua servicii sociale noi tip centru de zi in care se vor derula servicii sociale acordate in sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate unui numar de 120 persoane adulte si 61 copii timp de 35 luni

2. Cresterea nivelului de educatie a 50 copii de pe teritoriul GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor prin oferirea de servicii educationale complexe timp de 12 luni

3. Cresterea nivelului de calificare, a sanselor de gasire a unui loc de munca, a posibilitatilor de angajare prin activitati de masuri active, formare profesionala, consiliere antreprenoriala la nivelul comunitatilor pentru 180 persoane din teritoriul GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor, timp de 35 luni

4. Ridicarea gradului de ocupare in afaceri la nivelul teritoriului GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor prin oferirea de microgranturi pentru 8 persoane si monitorizarea afacerilor infiintate timp de 18 luni, din care 6 luni pe perioada de sustenabilitate a acestora

5. Imbunatatirea situatiei persoanelor marginalizate din teritoriul GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor prin constientizarea riscului aparitiei sau existentei unei situatii de marginalizare prin activitati specifice de combatere a discriminarii, oferite pentru 200 persoane din GT timp de 24 luni

6. Realizarea de parteneriate printr-o activitate specifica de inovare sociala la nivel local, judetean, regional si imbunatatirea parteneriatelor la nivel national existente timp de 33 luni.