• 0354 411 150
  • padurenihd.leader@gmail.com
  • Deva, judetul Hunedoara

Blog

Obiective

Obiectivul general al proiectului Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate de pe teritoriul GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului DLRC, in domeniile social, educatie, ocupare, nediscriminare pentru 250 persoane (189 adulti persoane adulte somere sau inactive, persoane cu dizabilitati sau parinti/ tutori/ ingrijitori […]